Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny České Budějovice, Máj – jih (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):52227419
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Václav Matějka (Studio dům), Horáčkova 1209/17, Praha 4
• identifikační číslo:40870162
• projektantIng. arch. MATĚJKA VÁCLAV, PRAHA 4,188

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 11.6.1996  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.12.1995  
ukončení projednání 15.2.1996  
schválení 22.2.1996  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 17.9.1996  
zahájení projednání 22.10.1996  
ukončení projednání 21.2.1997  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 24.4.1997  
Návrh ÚPD odevzdání 24.4.1998  
zahájení projednání 28.4.1998  
ukončení projednání 5.6.1998  
stanovisko nadřízeného orgánu 9.6.1998  
schválení návrhu 3)25.6.1998  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.8.1998 pozastavena účinnost k 31.5.2007, užívat jako ÚPP 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2019 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:6.9.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.