Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Regulační plán městské památkové rezervace Olomouc
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):54665618
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Schvalující orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
• projektantIng. arch. MATOUŠEK TADEÁŠ, PRAHA 6,2099

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 10.1.1996  
Průzkumy a rozbory odevzdání 30.4.1997  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.12.1997  
ukončení projednání 12.12.1997  
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 29.1.1998 změna zadání 1.10.1998 
Návrh ÚPD odevzdání 31.1.1999  
zahájení projednání 11.3.1999  
ukončení projednání 15.4.1999  
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)1.7.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 30.6.2021 Úprava - OOP 1/2021 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:14.10.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.