Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Žichovice
Řešené území:k.ú. Žichovice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):65314402
Pořizovatel:Obecní úřad Žichovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo:11620366
• projektantIng. arch. LEITL PETR, PLZEŇ,1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 31.12.1992  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 16.5.1997  
ukončení projednání 20.6.1997  
schválení 9.12.1997  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 30.6.1998  
zahájení projednání 11.1.1999  
ukončení projednání 18.3.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 8.6.1999  
Návrh ÚPD odevzdání 31.5.2000  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 18.10.2000  
schválení návrhu 3)28.11.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 14.12.2000  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:20.2.2008 
Zaznamenal(a):Michal Souček 
Telefon:377195264 
Email:michal.soucek@plzensky-kraj.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.