Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Dobromilice
Řešené území:k.ú. Dobromilice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):7136172
Pořizovatel:Okresní úřad 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:45192031
• projektantIng. arch. Malá Věra, Olomouc,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 2.9.1998  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 30.9.1999  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 30.9.1999  
Návrh ÚPD odevzdání 5.4.2000  
zahájení projednání 26.4.2000  
ukončení projednání 19.9.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 11.10.2000  
schválení návrhu 3)30.3.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 18.4.2001  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:28.6.2001 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá,(0508) 316111 - kl.405 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.