Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Vrchoslavice
Řešené území:k.ú. Vrchoslavice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):74007544
Pořizovatel:Okresní úřad Prostějov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:11569735
• projektantIng. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.6.1995   
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.10.1995   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.9.1996   
zahájení projednání 10.9.1996  
ukončení projednání 26.3.1997  
stanovisko nadřízeného orgánu 3.12.1997  
schválení návrhu 3)4.3.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 3.4.1999  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:8.2.2000 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá,(0508) 316111 - kl.405 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.