Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny České Budějovice, Mladé (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 6

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):77007692
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Žížala, Fr. Halase 13, České Budějovice
• identifikační číslo:10274618
• projektantIng. arch. ŽÍŽALA PETR, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1947

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 12.8.1996  
Průzkumy a rozbory odevzdání 17.10.1996  
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.9.1997  
ukončení projednání 6.11.1997  
schválení 27.11.1997  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 10.2.1998  
zahájení projednání 17.2.1998  
ukončení projednání 4.4.1998  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 16.4.1998  
Návrh ÚPD odevzdání 15.8.1998  
zahájení projednání 6.5.1999  
ukončení projednání 31.8.1999  
stanovisko nadřízeného orgánu 15.9.1999  
schválení návrhu 3)10.10.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 14.11.1999 pozastavena účinnost k 31.5.2007, užívat jako ÚPP 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Návrhové období:2009 
Výhledové období:2019 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.