Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Lískovice
Řešené území:k.ú. Lískovice u Ostroměře, Tereziny Dary

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):83785431
Pořizovatel:Obecní úřad Lískovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Marie Horváthová, Volyňská 889/14, Praha 10
• identifikační číslo:18669107
• projektantIng. arch. Horváthová Marie, Praha 10,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 25.5.2000  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 27.7.2001  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání 10.1.2001  
ukončení projednání 3.5.2001  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 4.5.2004  
schválení návrhu 3)21.5.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.6.2004  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:9.10.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.