Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Suchý Důl
Řešené území:k.ú. Slavný, Suchý Důl

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):87292115
Pořizovatel:Obecní úřad Suchý Důl 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektantIng. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ,2396

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 30.4.1996 smlouva o dílo na US obce vč. P+R 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 30.11.1996 US obce vč. P+R 
zahájení projednání 9.1.1997  
ukončení projednání 18.3.1999 souborné stanovisko k US 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 16.12.1999 postup podle § 21 odst. 6 zák. č. 83/1998 Sb. 
Návrh ÚPD odevzdání 31.3.2000  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)26.4.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 18.5.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2020 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:27.6.2007 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.