Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny České Budějovice, Rožnov-jih – zóna A (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 7

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):87379090
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO, Jeremiášova 1927/14, České Budějovice
• identifikační číslo:10270078
• projektantIng. arch. KOVÁŘ STANISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE,121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 10.5.1996  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 10.11.1996  
zahájení projednání 20.4.1997  
ukončení projednání 15.8.1997  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 25.9.1997  
Návrh ÚPD odevzdání 2.2.1998  
zahájení projednání 20.3.1998  
ukončení projednání 30.4.1998  
stanovisko nadřízeného orgánu 13.5.1998  
schválení návrhu 3)28.5.1998  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.7.1998 pozastavena účinnost k 31.5.2007, užívat jako ÚPP 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2008 
Výhledové období:2018 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.