Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán Moravský Beroun
Řešené území:k.ú. Čabová, Moravský Beroun, Nové Valteřice, Ondrášov, Sedm Dvorů

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):89811341
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, Brno
• identifikační číslo:64608531
• projektantIng. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 10.12.2009 Usnesení 2.j) 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 11.8.2010  
ukončení projednání   
schválení 6.10.2010 Usnesení 34.2.h 
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 16.1.2012  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 11.12.2012  
schválení návrhu 3)4.9.2013 OOP vydáno us.č. 16/376/2013/ZM 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 24.9.2013 OOP vydáno us.č. 16/376/2013/ZM ze dne 4.9.2013 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:3.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.