Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán Babice
Řešené území:k.ú. Babice u Šternberka

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):91212098
Pořizovatel:Městský úřad Šternberk 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Irena Čehovská, Wellnerova 560/14, Olomouc
• identifikační číslo:12674184
• projektantIng. arch. ČEHOVSKÁ IRENA, OLOMOUC,1437

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 19.4.2004 Usnesení 07/2004 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 31.5.2004  
ukončení projednání   
schválení 3.12.2004 Usnesení 27/2004 
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 23.4.2008  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 27.11.2008  
schválení návrhu 3)2.3.2009 Opatření obecné povahy 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.4.2009  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:15.2.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.