Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Žebrák
Řešené území:k.ú. Sedlec u Žebráku, Žebrák

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):94480237
Pořizovatel:Městský úřad Hořovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
• projektant,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání 1.11.1995 prognóza 
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 1.4.1996  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.10.1996  
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.2.1997  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 16.2.1997  
Návrh ÚPD odevzdání 1.4.1997  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)16.12.1997  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:3.10.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Šilhavá,(0311) 630230 - kl., email: 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.