Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Milotice nad Opavou, regulační plán
Řešené území:k.ú. Jelení u Bruntálu, Milotice nad Opavou

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):9604263
Pořizovatel:Okresní úřad Bruntál 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, 28. října /119, Ostrava
• identifikační číslo:41393163
• projektantIng. arch. KONEČNÁ LUDMILA, P. TRNÁVKA,1549

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 3.4.1995  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 8.3.1996 souborné stanovisko schváleno zastupitelstvem obce 8.3.1996 (§ 27 odst. 2 vyhl. č. 377/1992 Sb.) 
Návrh ÚPD odevzdání 14.8.1998  
zahájení projednání 14.8.1998  
ukončení projednání 17.11.1998 včetně výzvy dle § 22 odst. 5 stavebního zákona 
stanovisko nadřízeného orgánu 7.1.1999 MMR ČR Ostrava č.j. 1161/98-339/Ro 
schválení návrhu 3)22.1.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 22.2.1999 OZV č. 1/1999 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:28.2.2001 
Zaznamenal(a):PICOVA,(0646) 706332 - kl.332 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.