Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Srní
Řešené území:k.ú. Horky u Srní, Srní I, Srní II, Vchynice-Tetov I

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):96533249
Pořizovatel:Okresní úřad Klatovy 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Svatopluk Cingroš - Atelier URB, Na Krčské stráni 1446/46, Praha 4
• identifikační číslo:16909046
• projektantIng. arch. Cingroš Svatopluk, ,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.11.1993   
zahájení projednání 16.6.1994  
ukončení projednání 1.11.1994   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 22.11.1994  
Návrh ÚPD odevzdání 1.9.1995   
zahájení projednání 1.12.1995  
ukončení projednání 15.1.1996  
stanovisko nadřízeného orgánu 2.12.1997  
schválení návrhu 3)19.12.1997  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.1.1998  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:31.5.2000 
Zaznamenal(a):p. Marek,(0186) 352320 - kl.320 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.