Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Sedloňov
Řešené území:k.ú. Polom v Orlických horách, Sedloňov

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):98308348
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Karel Vepřek - AUP - atelier, Jankovcova 43/35, Praha 7
• identifikační číslo:40861732
• projektantIng. arch. VEPŘEK KAREL, PRAHA 7,677

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 16.7.1992  
Průzkumy a rozbory odevzdání 10.11.1992  
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 20.11.1992  
zahájení projednání 18.1.1993  
ukončení projednání 17.3.1993  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 1.10.1996  
Návrh ÚPD odevzdání 29.1.1998  
zahájení projednání 2.3.1998  
ukončení projednání 9.4.1998  
stanovisko nadřízeného orgánu 24.7.1998  
schválení návrhu 3)9.9.1998  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.11.1998  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:23.1.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.