Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny Aldis, Hradec Králové
Řešené území:k.ú. Hradec Králové, Věkoše

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):98386255
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:BOSA, spol s r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové
• identifikační číslo:48173801
• projektantIng. arch. PROKOP BOHUMÍR, HRADEC KRÁLOVÉ,1079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 1.7.1998  
Návrh ÚPD odevzdání 23.12.1998  
zahájení projednání 3.2.1999  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 31.5.1999  
schválení návrhu 3)29.6.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 10.9.1999  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Návrhové období: 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:8.10.2002 
Zaznamenal(a):Rudolf Hušek,(049) 5853 111 - kl.409 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.