Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Nové Město nad Metují - Změna č. 1 ÚPN SÚ Nové Město nad Metují
Řešené území:k.ú. Krčín, Nové Město nad Metují, Spy, Vrchoviny

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):10278314
Pořizovatel:
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:
• identifikační číslo:
• projektant:,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)5.10.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 24.10.2000  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:28.11.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Josef Mathes 
Telefon:491419680 
Email:mathes@novemestonm.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.