Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice - Změna č. 1
Řešené území:k.ú. Velké Němčice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):22426402
Pořizovatel:Okresní úřad Břeclav 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
• projektant:Ing. arch. MACKERLE PAVEL, BRNO,243

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.9.1999  
Průzkumy a rozbory odevzdání 11.10.1999  
Zadání ÚPD zahájení projednání 18.10.1999  
ukončení projednání 5.1.2000  
schválení 17.1.2000  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 15.3.2000  
zahájení projednání 29.3.2000  
ukončení projednání 18.9.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 4.10.2000  
schválení návrhu 3)23.11.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 9.12.2000  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:23.4.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.