Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Přepychy - Změna č. 1 ÚPN SÚ Přepychy
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):40661430
Pořizovatel:
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
• projektant:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.2.2000  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.2.2000  
ukončení projednání 12.4.2000  
schválení 9.8.2000  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 9.10.2000  
zahájení projednání 10.10.2000  
ukončení projednání 5.1.2001  
stanovisko nadřízeného orgánu 21.2.2001  
schválení návrhu 3)22.2.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.3.2001  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:25.1.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.