Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Hořice - Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice - Změna č. 01 ÚPN SÚ Hořice - Březovice, Doubrava, Chvalina a Libonice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):49771484
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektant:Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ,6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 26.10.1999  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.11.1999  
ukončení projednání 14.2.2000  
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 19.6.2000  
ukončení projednání 10.7.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 12.7.2000  
schválení návrhu 3)21.7.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:13.5.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.