Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Podůlší - ÚPN SÚ Podůlší - změny 1999
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):63019544
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové
• identifikační číslo:13538411
• projektant:Ing. arch. ZEMÁNKOVÁ HELENA, BRNO,2060

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.11.1999  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 10.11.1999  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu: 
Návrhové období: 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne: 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.