Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny Aldis, Hradec Králové - Změna č. 1
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):98386255
Pořizovatel:Obecní úřad Polná na Šumavě 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:BOSA, spol s r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové
• identifikační číslo:48173801
• projektant:Ing. arch. PROKOP BOHUMÍR, HRADEC KRÁLOVÉ,1079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 28.11.2000  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 4.12.2000  
ukončení projednání   
schválení 30.1.2001  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.2.2001  
zahájení projednání 2.2.2001  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 20.4.2001  
schválení návrhu 3)24.4.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.5.2001  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu: 
Návrhové období: 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne: 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.
3) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
4) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.