Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán města Hradec Králové - Změna č. 087 ÚP města Hradec Králové
Řešené území:k.ú. Březhrad, Hradec Králové, Kluky, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Piletice, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Pouchov, Pražské Předměstí, Roudnička, Rusek, Slatina u Hradce Králové, Slezské Předměstí, Svinary, Svobodné Dvory, Třebeš, Věkoše

 

Číslo (kód) ÚPD 1):10192239
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Hradecká technická kancelář, s.r.o., Gočárova třída 846/1, Hradec Králové
• identifikační číslo:4789659
• projektant 2):Ing. arch. BUCHAR JAN, PRAHA 4,273

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 27.4.2004 č. usnesení 617/2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.8.2004  
schválení 22.3.2005 č. usnesení 1069/2005 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  spojeno zpracování a projednání konceptu a návrhu 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 20.9.2005  
zahájení projednání 19.12.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 3.3.2006 zn. 6060/RR/2006/Du 
schválení návrhu ÚPD 4)28.3.2006 č. usnesení 1607/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.4.2006 OZV města HK č. 5/2006 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:21.6.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.