Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán města Police nad Metují - Změna č. 1 ÚPM Police nad Metují
Řešené území:k.ú. Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují, Velká Ledhuje

 

Číslo (kód) ÚPD 1):12066287
Pořizovatel:Městský úřad Police nad Metují 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektant 2):Ing. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ,2396

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 23.4.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 15.11.2001  
schválení 24.4.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání  6/2003 - koncept a návrh změny č. 1 ÚPM spojeny 
zahájení projednání 13.2.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.6.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)29.9.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 18.10.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:13.1.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.