Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Lodín - Změna č. 1 ÚPO Lodín
Řešené území:k.ú. Lodín

 

Číslo (kód) ÚPD 1):21455604
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové
• identifikační číslo:16280733
• projektant 2):Ing. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ,2802

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 24.6.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 30.8.2005  
schválení 4.11.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  koncept součen s návrhem změny ÚPO - § 31 odst 2 SS 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 28.11.2005  
zahájení projednání 28.11.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 17.2.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)3.3.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.3.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:4.5.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.