Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Buzice - Změna č. 1 ÚPO Buzice
Řešené území:k.ú. Buzice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):23537378
Pořizovatel:Obecní úřad Buzice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Hexaplan International, s.r.o., Šámalova 720/72, Brno
• identifikační číslo:60745665
• projektant 2):Ing. arch. PÁLKA JOSEF, BRNO,2127

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 22.4.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 29.10.2003  
schválení 18.12.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  § 31, odst 2 SZ - sloučeno s návrhem 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 29.12.2003  
zahájení projednání 15.1.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 22.3.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)25.3.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 10.4.2004  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):4 roky 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.