Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Provodov-Šonov - Změna č. 02
Řešené území:k.ú. Provodov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):24630374
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
• projektant 2):Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 18.3.2004  
schválení 19.10.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 12.1.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 17.5.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)21.6.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.9.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:4.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.