Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Provodov-Šonov - Změna č. 01
Řešené území:k.ú. Kleny, Provodov, Šeřeč, Šonov u Nového Města nad Metují

 

Číslo (kód) ÚPD 1):24630374
Pořizovatel:Obecní úřad Provodov-Šonov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové
• identifikační číslo:16280733
• projektant 2):Ing. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ,2802

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 10.3.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 23.4.2002  
schválení 16.9.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 30.10.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.3.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)23.3.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 7.4.2004  

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:4.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.