Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Jičín, Holín, Valdice, Čejkovice - Změna č. 1 ÚPN SÚ Jičín - Holín - Valdice - Čejkovice
Řešené území:k.ú. Čejkovice u Jičína

 

Číslo (kód) ÚPD 1):2957863
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:48161594
• projektant 2):Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE,1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 18.3.2004  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 6.6.2005 24.6.2005 veřejné projednání 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 1.11.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)9.11.2005 OZV č. 1/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:22.3.2012 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.