Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Česká Čermná - Změna č. 1 ÚPO Česká Čermná
Řešené území:k.ú. Česká Čermná

 

Číslo (kód) ÚPD 1):30099124
Pořizovatel:Obecní úřad Česká Čermná 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektant 2):Ing. arch. TOMAN FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ,2396

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 15.12.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání  5/2004 
schválení 24.1.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání  10/2005 - koncept a návrh změny č. ÚPO spojeny 
zahájení projednání  11/2005 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.5.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)30.5.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.9.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:27.6.2007 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.