Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán města Žacléř - Změna č. 1 ÚPM Žacléř
Řešené území:k.ú. Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl, Rýchory, Vernířovice, Žacléř

 

Číslo (kód) ÚPD 1):30123537
Pořizovatel:Městský úřad Žacléř 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:DRUPOS - PROJEKT, v.o.s., Příčná 260/, Havlíčkův Brod
• identifikační číslo:13585029
• projektant 2):Ing. arch. TOMEK PAVEL, TRUTNOV,501

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 15.12.2004 Usnesení rady č. 1232/50-2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 30.9.2005  
schválení 29.6.2006 Usnesení zastupitelstva č. 405/21-ZM-2006 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 1.9.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 19.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)21.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:23.6.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.