Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Předměřice nad Labem - Lochenice - Změna č. 1 ÚPN SÚ Předměřice n. L. - Lochenice
Řešené území:k.ú. Lochenice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):3543220
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektant 2):Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ,6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 16.9.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 24.9.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 29.9.2003  
schválení 3.2.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  Koncept a návrh spojeny 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 8.3.2004  
zahájení projednání 22.3.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 1.9.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)8.11.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 24.11.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:10.12.2008 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.