Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Sobotka, Staňkova Lhota a Osek - Změna č. 2 UPN SU Sobotka, Staňkova Lhota, Osek
Řešené území:k.ú. Čálovice, Kdanice, Lavice, Osek u Sobotky, Sobotka, Spyšova, Staňkova Lhota, Stéblovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):53634225
Pořizovatel:Městský úřad Sobotka 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
• projektant 2):Ing. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV,151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 5.6.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 13.8.2002  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání  3/2003 
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 27.6.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)18.10.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 2.12.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:5.4.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.