Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:RP
Název ÚPD:Regulační plán městské památkové rezervace Olomouc - Změna č. I RP MPR Olomouc
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

Číslo (kód) ÚPD 1):54665618
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:
• identifikační číslo:
• projektant 2):,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 5.10.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 3.5.2001  
schválení 27.6.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 10.12.2001  
zahájení projednání 8.4.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.6.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)27.6.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 23.10.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:7.5.2003 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Zdenka Hladišová 
Telefon:542423140 
Email:hladisova@uur.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.