Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Valašská Polanka - Změna č. 07
Řešené území:k.ú. Valašská Polanka

 

Číslo (kód) ÚPD 1):5890755
Pořizovatel:Obecní úřad Valašská Polanka 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Irena Čehovská, Wellnerova 560/14, Olomouc
• identifikační číslo:12674184
• projektant 2):Ing. arch. ČEHOVSKÁ IRENA, OLOMOUC,1437

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 9.8.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 30.8.2000  
schválení 8.11.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 8.11.2000  
Návrh ÚPD odevzdání 1.2.2001  
zahájení projednání 12.3.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.6.2001  
schválení návrhu ÚPD 4)4.7.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.7.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:10.12.2004 
Zaznamenal(a):Ing. Petra Reichová 
Telefon:577043473 
Email:petra.reichova@kr-zlinsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.