Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚP
Název ÚPD:Územní plán města Plumlov - Změna č. 1 ÚPM Plumlov
Řešené území:k.ú. Plumlov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):59180849
Pořizovatel:Městský úřad Plumlov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
• projektant 2):Ing. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO,742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 13.7.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.10.2005  
schválení 27.3.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.4.2006  
zahájení projednání 1.10.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 15.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)27.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:14.2.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.