Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Osek - Změna č. 1 ÚPO Osek
Řešené území:k.ú. Osek u Hořovic

 

Číslo (kód) ÚPD 1):6255949
Pořizovatel:Obecní úřad Osek 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
• projektant 2):Ing. arch. ŠTÁDLER ROMAN, PRAHA 10,3122

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 13.6.2005 usnesení 2/2005 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.8.2005  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.9.2005  
schválení 3.7.2006 usneení 3a/2006 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.8.2006 spojeno projednávání konceptu a návrhu změny č. 1 
zahájení projednání 10.8.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)20.12.2006 usnesení 8/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 5.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5):2 leté 
Záznam proveden dne:23.1.2007 
Zaznamenal(a):Alena Brejchová 
Telefon:257280288 
Email:brejchova@kr-s.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.