Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN Z
Název ÚPD:Územní plán zóny České Budějovice, Suché Vrbné Pohůrka – U křížku (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007) - Změna č. 1 ÚPN Z České Budějovice "Suché Vrbné Pohůrka – U křížku“ (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 5

 

Číslo (kód) ÚPD 1):71764772
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Heteša - R 2 COMP, U Malše 20, České Budějovice
• identifikační číslo:10274723
• projektant 2):Ing. arch. HETEŠA PETR, BOREK,1414

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 21.10.2004 usn. č. 222/2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 22.10.2004  
schválení 3.2.2005 usn. č. 14/2005 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 5.3.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.5.2005 KUJCK 11729/2005 OUPI/Pf 
schválení návrhu ÚPD 4)30.6.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.8.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.