Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPR Z
Název ÚPD:Územní projekt zóny Jižní svahy, HK - Změna č. 1
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):72274445
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:
• identifikační číslo:
• projektant 2):Ing. arch. ZADROBÍLEK PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ,2867

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 26.6.2001 usnesení zastupitelstva města HK č. 308/2001 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání  srpen 2001 
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.12.2001  
schválení 24.9.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  spojeno zpracování a projednání 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání  listopad 2002 
zahájení projednání 6.1.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.12.2003  
schválení návrhu ÚPD 4)24.2.2004 usnesení zastupitelstva města HK č. 528/2004 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 23.3.2004 OZV města č. 2/2004 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:8.4.2004 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.