Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Nepolisy - Změna č. 1 ÚPO Nepolisy
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):80908976
Pořizovatel:Obecní úřad Nepolisy 
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021985
• projektant 2):Ing. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ,614

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 15.10.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 8.11.2001  
schválení 11.6.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 17.7.2002  
zahájení projednání 22.7.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu: 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne: 
Zaznamenal(a): 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.