Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Obědovice - Změna č. 1 UPO Obědovice
Řešené území:k.ú. Obědovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):91013131
Pořizovatel:Obecní úřad Obědovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 19.1.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.3.2005  
schválení 12.7.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  koncept sloučen s návrhem změny UPO - § 31 odst. 2 
zahájení projednání  stavebního zákona 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 10.8.2005  
zahájení projednání 10.8.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 21.11.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)9.12.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 27.12.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:9.2.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.