Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Brada-Rybníček - Změny č. 1 UPO Brada - Rybníček
Řešené území:k.ú. Brada

 

Číslo (kód) ÚPD 1):92005119
Pořizovatel:Obecní úřad Brada-Rybníček 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:48161594
• projektant 2):Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE,1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací  01/2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání  3/2004 
schválení 29.8.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  9/2005 
zahájení projednání  10/2005 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.5.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)5.6.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 20.6.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:15.8.2006 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.