Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Žebrák - Změna č. 2
Řešené území:k.ú. Sedlec u Žebráku, Žebrák

 

Číslo (kód) ÚPD 1):94480237
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Báňské projekty Valašské Meziříčí, a.s. (bp služby, a.s.), Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí
• identifikační číslo:45193428
• projektant 2):Ing. arch. BENEŠOVÁ MIROSLAVA, PRAHA 8,795

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.3.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 9.4.2002  
schválení 24.6.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 24.7.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:12.5.2003 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Zdenka Hladišová 
Telefon:542423140 
Email:hladisova@uur.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.