Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Andělská Hora - ÚPO Andělská Hora - změna č. 1
Řešené území:k.ú. Andělská Hora ve Slezsku

 

Číslo (kód) ÚPD 1):99704635
Pořizovatel:Městský úřad Bruntál 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
• identifikační číslo:562963
• projektant 2):Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA,864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 11.8.2004 Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 3.9.2004  
schválení 30.3.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  Spojen koncept s návrhem 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 9.6.2005  
zahájení projednání 20.6.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.1.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)27.3.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.5.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:15.5.2006 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.