Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Hradec Králové - Změna č. 298 ÚPM Hradec Králové
Řešené území:k.ú. Hradec Králové, Nový Hradec Králové

 

Číslo (kód):10192239
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 28.6.2011  ZM/2011/329 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 25.10.2011  ZM/2011/505 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 25.10.2011  pokyny pro zpracování návrhu ZM/2011/505 
Návrh zahájení projednání 18) 21.8.2012 společné jednání o návrhu 
stanovisko krajského úřadu 19) 4.10.2012  
vydání 20) 29.1.2013  ZM/2013/1133 
nabytí účinnosti 21.2.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:13.3.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.