Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Hradec Králové - Změna č. 177 ÚP města Hradec Králové
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):10192239
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Průmyslová 1200, Hradec Králové
• identifikační číslo:27524906
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VYMETÁLEK TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2965

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 25.3.2008  Usnesení ZM/2008/689 
Zadání zahájení projednání 9.4.2009  
schválení 16) 23.6.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 4.9.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 14.1.2010 Zn. 691/ÚP/2010/Sl 
vydání 20) 30.3.2010  OOP ZM/2010/1901 
nabytí účinnosti 22.4.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni 31.12.2015   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.5.2010 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.