Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Václavov u Bruntálu - ÚPO Václavov u Bruntálu - změna č. 1
Řešené území:k.ú. Dolní Václavov, Horní Václavov

 

Číslo (kód):10379327
Pořizovatel:Městský úřad Bruntál 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, 28. října /119, Ostrava
• identifikační číslo:41393163
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KONEČNÁ LUDMILA, P. TRNÁVKA
• číslo autorizace:1549

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.3.2007  Usnesení ZO ze dne 19.3.2007 
Zadání zahájení projednání 2.1.2008  
schválení 16) 9.2.2009  Usnesení ZO bod 4. ze dne 9.2.2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 4.3.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 11.6.2009 ÚPS/23327/2009/Zaj/2 
vydání 20) 17.2.2010   
nabytí účinnosti 25.3.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mubruntal.cz 
Záznam proveden dne:11.8.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.