Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Želeč - Změna č. 2 ÚPO Želeč
Řešené území:k.ú. Želeč na Hané

 

Číslo (kód):14208621
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jana Kaštánková, Radnická 383/5, Brno
• identifikační číslo:63389428
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KAŠTÁNKOVÁ JANA, BRNO
• číslo autorizace:2481

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 8.9.2009  Usn. č. 05/2009 
Zadání zahájení projednání 19.10.2009  
schválení 16) 18.3.2010  Usn. č. 01/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 22.6.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 10.2.2011 č.j.: KUOK/11538/2011 
vydání 20) 1.6.2011  OOP Usn. č. 55/2011 
nabytí účinnosti 17.6.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.7.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.