Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Vyšný (resp. změna č.1 RP Vyšný) - Změna Změny č. 1 RP Vyšný v lokalitách Staré Vyšný, Novákův kopec, Nový Dvůr a Podhájí
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):20753116
Pořizovatel:Městský úřad Český Krumlov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jaroslav Daněk - Projektový ateliér AD, Husova tř. 1821/4, České Budějovice
• identifikační číslo:10269894
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení  průběžně v jednotlivých lokalitách 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání   
schválení 25)  zadání se nezpracovává, pořizuje se zkráceným postupem 
Návrh zahájení projednání 26)   
vydání 27)  usnesení ZM č. 0055/ZM6/2019 ze dne 27.6.2019 
nabytí účinnosti 29.8.2019  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uzpl.xml 
Záznam proveden dne:7.10.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.