Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Klopotovice - Změna č. 1 ÚP Klopotovice
Řešené území:k.ú. Klopotovice

 

Číslo (kód):29815310
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERGMANNOVÁ TATJANA, ZLÍN
• číslo autorizace:744

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 30.5.2008  Usn. č.: 12/2008 
Zadání zahájení projednání 18.8.2008  
schválení 16) 10.10.2008  Usn. č.: 14/2008 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 17.2.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.5.2009 č.j.: KÚOK/33392/2009-2/566 
vydání 20) 31.7.2009  OOP č. 1/2009 
nabytí účinnosti 26.8.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.9.2009 
Zaznamenal(a):Bc. Pavlína Gregorová 
Telefon:585505435 
Email:p.gragorova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.